Το Εργαστηριο

scientist working at the laboratoryΤο εργαστήριο ασκεί τη δραστηριότητά του σε ένα χώρο άνετο και ευχάριστο με υπερσύγχρονα αναλυτικά συστήματα, εφαρμόζοντας την πιο σύγχρονη μεθοδολογία βάση πιστοποιημένων επιστημονικών φορέων όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Μικροβιολογική Εταιρία (ESCMID) και η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία.

Διενεργούνται ανελλιπώς έλεγχοι αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από:

  • το συνεχή έλεγχο και συντήρηση των αναλυτών σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστριών εταιριών.
  • τη χρήση προτύπων ορών μεγάλων αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού.
  • τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο όπου συγκρίνονται τα αποτελέσματα του εργαστηρίου με αυτά έγκριτων επιστημονικών ενώσεων.

Στο εργαστήριο γίνεται χρήση barcode και υπάρχει δικτυακή σύνδεση όλων των αναλυτικών συστημάτων συνεισφέροντας στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής των αποτελεσμάτων, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα προαναλυτικού και αναλυτικού λάθους.

Η κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από την ιατρό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης με τους κλινικούς ιατρούς για την αποστολή των αποτελεσμάτων των ασθενών τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ το ιστορικό των εξετάσεών του ασθενούς υπάρχει στο εργαστήριο κάθε φορά που χρειαστεί.

Μοιραστείτε το:
FacebookTwitterPinterestGoogle+TumblrLinkedIn

Comments are closed